Veiledning

Fagfolk innenfor helse- og sosialsektoren må alltid være i faglig bevegelse for å kunne møte sine klienter med overskudd og entusiasme. I en krevende hverdag kan veiledning, individuelt eller i gruppe - representere et helt nødvendig rom for faglig refleksjon og utvikling.

Tilbake til andre tjenester

Kontoret til Håkon Hårtveit

Terapi i Oslo

Kontoret mitt ligger i Rosenborggate 3 (2. etg) i Oslo. Her er alt du trenger for å finne frem. Trykk på bildet for å åpne større kart.

bilde av kart til kontor i Oslo
Se kart på Google Maps