Familieterapeut Håkon Hårtveit

Jeg er mann, - med langt arbeidsliv bak meg, og fortsatt litt foran meg, for det meste som psyko- og familieterapeut, lærer og veileder.

Jeg har arbeidet siden 1975 som terapeut og familierådgiver, først ved Sagene familiekontor, Oslo Helseråd, frem til 1985. Deretter var jeg sekretariatsleder i en interesseorganisasjon frem til 1990, samtidig som jeg etablerte en privat praksis som psykoterapeut. Fra 1990 var jeg lærer på heltid, men arbeidet hele tiden parallelt med min private praksis. Faglig sett vil nok mange knytte meg til den systemiske tradisjon. Selv vil jeg kalle meg fanatisk eklektisk.

Jeg er jeg først og fremst praktiker, opptatt av å være til nytte for den som sliter med seg selv eller andre. Jeg baserer ikke i særlig grad mitt arbeid på verken gammel eller ny forskning, men helst på erfaring og intuisjon. Det forekommer nok ganske ofte sammenfall mellom mitt arbeid og forskningsresultater, men det skyldes vanligvis tilfeldigheter, og ikke at jeg orienterer meg etter forskning.

I min praksis tar jeg utgangspunkt i at god undervisning ofte kan bidra til et bedre liv, og at man kan lære mye av god veiledning og terapi.

National Guild of Hypnotists, Inc. Håkon Hårtveit

Håkon Hårtveit - familieterapeut og rådgiver

Terapi i Oslo

Kontoret mitt ligger i Rosenborggate 3 (2. etg) i Oslo. Her er alt du trenger for å finne frem. Trykk på bildet for å åpne større kart.

bilde av kart til kontor i Oslo
Se kart på Google Maps