Nye familiemønstre

En familie er ikke lenger så forutsigbar som for bare få år siden. Mens det før var mulig for oss å kopiere de roller vi hadde sett utfolde seg i barndomshjemmet når vi stiftet familie, opplever vi i dag at det slett ikke alltid lar seg gjøre. Våre medbrakte kart er ikke lenger så brukbare som tidligere. Av og til fører de oss rett og slett på villspor.

Vi har familier hvor foreldrene er av samme kjønn. De står overfor særlige utfordringer og kan sjelden satse på medbrakte modeller. De må skape sin egen kultur så å si fra bunnen av. Det er store friheter i dette, men samtidig sier det seg selv at det blir mye som må snakkes om, mange avgjørelser å ta.

Vi har familier hvor paret kommer fra forskjellig kulturbakgrunn. Det gjør jo på en måte alle, i og med at vi kommer fra ulike opprinnelsesfamilier, og det kan utvilsomt være store kulturelle ulikheter mellom Sørlandet og Nord-Norge og mellom Oslo øst og Oslo vest. I stadig flere familier finner vi i dag familiemedlemmer med bakgrunn fra ulike kontinenter, med ulik religion og ulike tradisjoner. Av og til har de barn fra tidligere forhold, og i tillegg kanskje felles barn. Det er potensielt mye verdifull læring i et slikt samliv, men det er heller ingen tvil om at det kan by på særlige utfordringer.

Tilbake til familieterapi

Kontoret til Håkon Hårtveit

Terapi i Oslo

Kontoret mitt ligger i Rosenborggate 3 (2. etg) i Oslo. Her er alt du trenger for å finne frem. Trykk på bildet for å åpne større kart.

bilde av kart til kontor i Oslo
Se kart på Google Maps