Rammene er utrygge

Av og til kan det hende at det oppstår tvil om hvorvidt parforholdet er liv laga i framtiden. Kanskje blir mulig oppbrudd et tema som stadig oftere dukker opp i tankene i ulike situasjoner, kanskje kommer temaet opp i samtaler eller blir tema i diskusjoner. Uansett bidrar dette til at det blir stadig vanskeligere å leve sammen på en positiv måte. Da må det en endring til, slik at rammene for forholdet er til å stole på for alle impliserte.
I en slik situasjon vil det ofte kunne være nyttig med hjelp fra en utenforstående person.

Tilbake til parterapi

Kontoret til Håkon Hårtveit

Terapi i Oslo

Kontoret mitt ligger i Rosenborggate 3 (2. etg) i Oslo. Her er alt du trenger for å finne frem. Trykk på bildet for å åpne større kart.

bilde av kart til kontor i Oslo
Se kart på Google Maps