Angst

Innimellom kan alle kjenne angst. Det er ikke farlig. Noen ganger blir imidlertid angsten så skremmende at det viktigste av alt blir å unngå den. Da kan angsten ta makten over tilværelsen og styre mer og mer av det daglige liv både for den som plages av angsten og for andre i familien.

Slik trenger det ikke å være. Det er alltid mulig å komme seg ut den klemma som angsten har skapt, og bli et friere og gladere menneske. Det første skrittet består da i oppsøke hjelp, og ta sjansen på å stole på den som skal hjelpe.

Tilbake til personlig terapi

Kontoret til Håkon Hårtveit

Terapi i Oslo

Kontoret mitt ligger i Rosenborggate 3 (2. etg) i Oslo. Her er alt du trenger for å finne frem. Trykk på bildet for å åpne større kart.

bilde av kart til kontor i Oslo
Se kart på Google Maps