Publikasjoner

BØKER


Gjennom speilet og tilbake
Refleksjoner om behandlingssystemer og systemisk behandling.
Hårtveit, H., Johnsen, A. og Tømmerås, S.. Red. 1988.
TANO A/S [1988]

Familien pluss en
Hårtveit, Håkon og Jensen, Per
Tano Aschehoug [1999]

Familien pluss en
Hårtveit, Håkon og Jensen, Per
Tano Aschehoug [2005 (rev. utgave)]

Familien plus en
Hårtveit, Håkon og Jensen, Per
Mareld [2003]

Familien plus en
Hårtveit, Håkon og Jensen, Per
Mareld [2005 (rev. utgave)]

Familien plus en
Hårtveit, Håkon og Jensen, Per
Utgis oversatt til dansk på Klint forlag, KPH. [2005]

Perspektiver på parforhold
Hårtveit, H. (red)
Universitetsforlaget [2005]


FAGARTIKLER


Vanskene i parforholdet eller Guden Janus'grimme ansikt
Caillé, P. og Hårtveit, H.
Fokus på Familien, Vol 10,2, 77 -87 [1982]

Paare in Schwierigkeiten oder: Das Grausame Anlitz des Janus
Caillé, P. og Hårtveit, H.
Zeitschrift fur Systemische Therapie, Vol 2, Heft 8, 259-269 [1985]

Couples in difficulties or the Cruel Face of Janus
Caillé, P. og Hårtveit, H.
Journal of Strategic and Systemic Therapies, Vol 3, 1, 1 - 11 [1984]

Difficultes de la relation du couple ou le visage sombre de Janus
Caillé, P. og Hårtveit, H.
i boken "La therapie familiale - telle quelle?" [1983]

Scenes from a Couples Grouphe
Caillé, P. og Hårtveit, H.
Family Therapy Networker, Vol 8, 1, p.30.ff [1984]

Rapport fra det 1. familieterapeutiske Vatikankonsil
Hårtveit, H. og Jensen, P.
Fokus på Familien, Vol 16, 1 [1988]

Staff! Glimt fra arbeidslivet
Hårtveit, H.
Fokus på Familien, 1 [1992]

Fire møter med et par
Hårtveit, H.
Fokus på Familien, nr. 4. [1996]

Livslinjer og livshistorier
Hårtveit, H.
Fokus på Familien, nr. 3. [2001]

Livsløgner og løgnhistorier
Hårtveit, H.
Fokus på Familien, 2 [2003]

En annen slags samtale
Et forsøk med familierådgivning pr. telefon
Hårtveit, H.
Fokus på Familien, 2 [2005]

Annette får briller
En struktur for veiledning - uten veileder
Hårtveit, H.
Fokus på Familien, 3 [2005]

Annette får briller
Hårtveit, H.
Det reflekterende team i praksis (J.Seikkula og H. Eliassen) [2006]

Å arbeide med rammer
Hårtveit, H.
Fokus på familien [2003]

Ann-Karins kattepine
I Fantastiske Forbindelser
Hårtveit, H.
Fokus på familien [2006]

Med hjertet i hendene
Skråblikk på det moderne parforholdet
Hårtveit, H.
IMPULS, høsten [2006]

Kontoret til Håkon Hårtveit

Terapi i Oslo

Kontoret mitt ligger i Rosenborggate 3 (2. etg) i Oslo. Her er alt du trenger for å finne frem. Trykk på bildet for å åpne større kart.

bilde av kart til kontor i Oslo
Se kart på Google Maps